ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΡΗΤΗ


Ενσωμάτωση
100,00
Συμμετοχή
69,71
371.735
Άκυρα/Λευκά
6,13
22.782

 
 
 
Ψήφοι
Ποσοστό
ΚΡΗΤΗ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ
ΚΡΗΤΗ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ
143.454
41,11 %
ΚΡΗΤΗ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΚΡΗΤΗ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
91.473
26,21 %
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
65.033
18,64 %
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
19.942
5,71 %
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
11.604
3,33 %
ΜΙΑ ΚΡΗΤΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΜΙΑ ΚΡΗΤΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ
9.243
2,65 %
ΑΝΥΠΟΤΑΧΤΗ ΚΡΗΤΗ
ΑΝΥΠΟΤΑΧΤΗ ΚΡΗΤΗ
8.204
2,35 %