ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗΣ


Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές 2023
Οι περιφερειακές και δημοτικές εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 8 Οκτώβρη 2023. Όπου χρειαστούν επαναληπτικές εκλογές (β’ γύρος), αυτές θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 15 Οκτώβρη 2023.


Τα αποτελέσματα καταχωρούνται αποκλειστικά από την SingularLogic