ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ A' ΓΥΡΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Β' ΓΥΡΟΣ


>
ΠΕ Ηρακλείου

ΠΕ Χανίων

ΠΕ Ρεθύμνου

ΠΕ Λασιθίου

Πρωτοδικείο επίσημα αποτελέσματα


Διάφορα


Αποφάσεις Ανακήρυξης Συνδυασμών Υποψηφίων Δημοτικών Εκλογών – ΠΕ Ηρακλείου

Αποφάσεις Ανακήρυξης Συνδυασμών Υποψηφίων Δημοτικών Εκλογών – ΠΕ Χανίων

Αποφάσεις Ανακήρυξης Συνδυασμών Υποψηφίων Δημοτικών Εκλογών – ΠΕ Ρεθύμνου

Αποφάσεις Ανακήρυξης Συνδυασμών Υποψηφίων Δημοτικών Εκλογών – ΠΕ Λασιθίου