ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ


>
ΠΕ Ηρακλείου

ΠΕ Χανίων

ΠΕ Ρεθύμνου

ΠΕ Λασιθίου


Διάφορα


Αποφάσεις Ανακήρυξης Συνδυασμών Υποψηφίων Δημοτικών Εκλογών – ΠΕ Ηρακλείου

Αποφάσεις Ανακήρυξης Συνδυασμών Υποψηφίων Δημοτικών Εκλογών – ΠΕ Χανίων

Αποφάσεις Ανακήρυξης Συνδυασμών Υποψηφίων Δημοτικών Εκλογών – ΠΕ Ρεθύμνου

Αποφάσεις Ανακήρυξης Συνδυασμών Υποψηφίων Δημοτικών Εκλογών – ΠΕ Λασιθίου