ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΡΗΤΗ


Ενσωμάτωση
100,00
Συμμετοχή
63,66
339.498
Άκυρα/Λευκά
15,26
51.797

 
 
 
Ψήφοι
Ποσοστό
ΚΡΗΤΗ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ
ΚΡΗΤΗ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ
183.993
63,95 %
ΚΡΗΤΗ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΚΡΗΤΗ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
103.708
36,05 %