ΔΗΜΟΣ
Βιάννου


Ενσωμάτωση
100,00
Συμμετοχή
65,51
4.069
Άκυρα/Λευκά
4,30
175

 
 
 
Ψήφοι
Ποσοστό
ΒΙΑΝΝΟΣ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ
ΒΙΑΝΝΟΣ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ
2.610
67,03 %

ΑΝΕΜΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ
ΑΝΕΜΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ
1.105
28,38 %

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΙΑΝΝΟΥ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΙΑΝΝΟΥ
179
4,60 %