ΔΗΜΟΣ
Μαλεβιζίου


Ενσωμάτωση
100,00
Συμμετοχή
76,18
17.570
Άκυρα/Λευκά
4,18
734

 
 
 
Ψήφοι
Ποσοστό
Κώστας Μαμουλάκης ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ Αποτελεσματικότητα Ι Διαφάνεια Ι Αξιοπιστία Συνεχίζουμε μαζί!
Κώστας Μαμουλάκης ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ Αποτελεσματικότητα Ι Διαφάνεια Ι Αξιοπιστία Συνεχίζουμε μαζί!
7.247
43,04 %

ΤΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙ ΜΠΟΡΕΙ
ΤΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙ ΜΠΟΡΕΙ
7.185
42,68 %

ΕΝΩΜΕΝΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙ
ΕΝΩΜΕΝΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙ
1.984
11,78 %

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
420
2,49 %