ΔΗΜΟΣ
Καντάνου - Σελίνου


Ενσωμάτωση
100,00
Συμμετοχή
54,59
3.810
Άκυρα/Λευκά
5,33
203

 
 
 
Ψήφοι
Ποσοστό
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΛΙΝΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΛΙΝΟ
3.001
83,20 %

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ
606
16,80 %