ΔΗΜΟΣ
Πλατανιά


Ενσωμάτωση
100,00
Συμμετοχή
62,78
13.622
Άκυρα/Λευκά
4,56
621

 
 
 
Ψήφοι
Ποσοστό
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
8.386
64,50 %

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
3.247
24,98 %

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
1.388
10,68 %