ΔΗΜΟΣ
Αγίου Βασιλείου


Ενσωμάτωση
100,00
Συμμετοχή
68,79
6.889
Άκυρα/Λευκά
5,46
376

 
 
 
Ψήφοι
Ποσοστό
ΚΟΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΚΟΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
5.941
91,22 %

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
572
8,78 %