ΔΗΜΟΣ
Αμαρίου


Ενσωμάτωση
100,00
Συμμετοχή
69,83
4.611
Άκυρα/Λευκά
2,23
103

 
 
 
Ψήφοι
Ποσοστό
ΑΜΑΡΙ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ
ΑΜΑΡΙ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ
2.954
65,53 %

ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΜΑΡΙΟΥ
ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΜΑΡΙΟΥ
1.400
31,06 %

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΜΑΡΙΟΥ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΜΑΡΙΟΥ
154
3,42 %