ΔΗΜΟΣ
Ανωγείων


Ενσωμάτωση
100,00
Συμμετοχή
81,85
2.124
Άκυρα/Λευκά
0,89
19

 
 
 
Ψήφοι
Ποσοστό
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ «ΑΝΩΓΕΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ «ΑΝΩΓΕΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»
970
46,08 %

Τ΄Ανώγεια του μέλλοντος - ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Τ΄Ανώγεια του μέλλοντος - ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
957
45,46 %

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
178
8,46 %